3D Baskı Problemleri

3D yazıcı kullanırken ortaya çıkan problemler nelerdir?

Bükülme

3D yazıcı ilk katmanı atarak işe başlar. Atılan ilk katmanın soğumasıyla büzüşme oluşabilir. Bu ise onun üstüne atılan katmankarıda etkiler. Sonuç olarak köşelerde yukarıya doğru bükülme olur. Bu sorunun çözümü için ısıtılmış platform kullanan 3D yazıcılarla işe başlanabilir. Böylelikle ilk katmanın sıcaklığı atılan plastiğin katılaşma sıcaklığının hemen üstünde tutularak problem önlenmiş olur. Ek bir bir yol ise platform ince tabaka haline yapıştırıcı sürmektir. Bu problemin önüne geçmek için bası platromunun eğik olmamasına özen gösterilmelidir.

Büzülme

Eğer platformun sıcaklığı normalden yüksek ise ilk katman aşırı sıcaklıktan büzüşmeye başlar. Bu ise digger katmanları da etkileyerek çıktının istenilen gibi olmamasına sebep olur.

Çarpıklaşma

Başlığın x-y düzleminde harketinde yaşanan sıkıntılar çıktının üst katmanlarında çarpıklaşamaya neden olur.

Hizalama problemi

Yazıcı kemerinin veya üst plakanın sıkı olmaması ürünün orta katmanlarında kaymaya sebp olur Düzgün hizalanmayan katman çıktının sıkıntılı olmasına yol açar.

Es geçme

3D yazıcı atması gereken bazı katmanları atamayabilir. Bunun nedeni filamndan kaynaklanabilir veya z-ekseninde hareketi sağlayan parçada bir problem olabilir. Bu ve digger bazı sebepler atılması gereken bazı katmanların es geçilmesine sebep olur.

Çatlama

Bu problem uzun baskılarda ortaya çıkabilir. Isıtılmış tabanın üst katmanlara etkisinin az olmasından dolayı ortaya çıkan dengesizliğin bir sonucudur. Üst katmanlar daha çabuk soğur. Eğer ürünün üst tarafları çok ince ise çatlamalar oluşabilir. Bu probleminönüne geçmek için püskürtücünün sıcaklığı 10 derece kadar artırılabilir.

Yastık yapma

Yüzeyin çıkıntılı ve girintili olması durumudur. Soğutucu fanın iyi çalışması ve en üst katmanın en az 6 katman kalınlığında atılmas ile problem çözülmüş olur.

İplikleşme

Çıktı parçalarının arasında istenmeyen ipliklerin oluşması durumudur. Baskı kafası çıktı parçaları arasında giderken püskürtücüden plastic malzemenin damla şeklinde akmasında kaynaklanır.

Düşük Püskürtme ve Aşırı Püskürtme Problemi

Püskürtücünün olması gerekenden daha az filaman pükürtmesi sonucu oluşur. Bu duurmda daha ince katman oluması veya istenmeyen delikler oluşması söz konusudur. Bunun nedeni yanlış filama kullanmak veya filamanın gittiği ağızlığın (nozzzle) tıkanması olabilir. Tıkanma durumunda topluiğne benzeri ince bir şeyle tıkanma problem giderilebilir.

Püskürtme konusunda çıkması muhtemel bir digger problem ise aşırı püskürtme problemidir. Bu problem genelde yazıcının yazılım ayarlarının düzgün yapılmamasında kaynaklanır.