3d Yazıcılar Nasıl Çalışır

Bu kısımda 3d yazıcılar nasıl çalışır, 3d yazıcı çalışma prensibi nedir sorularını cevaplandıracağız.  Plastik malzeme ile baskı yapan 3D yazıcılardan, reçine, ahşap, metal, kağıt vb. malzemeler ile baskı yapan 3D yazıcılara kadar piyasada bir çok çeşit 3D yazıcı var. Burada biz en fazla popüler olanları tartışacağız. Son olarak gün geçtikçe daha az maliyetli, daha hızlı yeni 3D yazdırma tekniklerinin de keşfedildiğini söyleyelim. Hız artıp maliyetler düştükçe 3D yazıcılar daha fazla günlük yaşantımıza girecektir.

SLA Yöntemi

1986 yılında C. Hull tarafından bulunan bu yöntem sıvı reçineye odaklanmış morötesi ışığı gönderilip katılaştırılması esasına dayanır. Işığı çarptığı ince katman katılaşırken reçinenin digger kısımları sıvı halde kalmaya devam eder. Katman katman katıltırılma işlemi yapılır ve 3D model oluşturulmuş olur. Kullanılmamış sıvı reçineyi bir sonraki işinizde tekrar kullanabilirsiniz.

FDM Yöntemi

1980 lerin sonlarına doğru S. Crump tarafından bulunan bu yönteme gore eritilmiş termoplastik materyal bir püskürtücünün ucundan çıkarak katmam katman atılarak 3 boyutlu şekild elde edilir. Plastiğin katılaşması için püskürtücünün ucundan çıktıktan sonar soğutulması gerekir. Bu ise işlemin yavaşlamasına sebep olur. Diğer yöntemlere gore ucuz olan bu yöntemde ABS ve PLA gibi plastic malzemeler kullanılır.

SLS Yöntemi

Deckard tarafından bulunan SLS yöntemi SLA yöntemine benzer. SLA ile çalışan 3D yazıcıyla farkı sıvı fotopolimer yerine seramik, cam, naylon, polyesteren ve çelik, titanium, aliminyum ve gümüş gibi toz halindeki metalleri kullanmasıdır. Lazer ışığı toz halindeki numuneye çarptığında, malzeme birbirine yapışır. Destek noktasına ihtiyaç duymadan çalışması FDM ve SLA ile çalışan 3D yazıcılara gore ayrıcalıklı noktasıdır. Dolayısıyla çıktınız için ekstra bir işlem gerekmez.

Polijet Yöntemi

Objet firması tarfından geliştirilen bu yöntem klasik mürekkepli yazıcı mantığına dayanır. Fotopolimer sıvı hızlıca püskürtülür ve UV ışık altında sertleştirilir. Ketman katman işlem tekrar edilerek renkli ve yüksek çözünürlüklüçıktılar elde edilir.

Diğer Yöntemler

Yukarıda sayılan yöntemler dışında, çalışma prensibi farklı olan 3D yazıcılar da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları SLM, EBM, LOM yöntemleridir. Bu yöntemler ticari 3D yazıcılarda kullanılmaktadır. Son yıllarda hızlı basım teknolojileri de gelişim göstermektedir.