FDM Teknolojisi Nedir?

FDM masaüstü 3D yazıcılarda en çok kullanılan 3D baskı tekniğidir. FDM teknolojisi ile çalışan 3D yazıcılarda, termoplastik malzemeler sıcak bir kafadan çok ince şeritler halinde çıkar ve baskı tablası üzerine katman katman atılır. Atılacak katmanın altında başka bir katman yoksa destek atılır ve bunlar baskı sonrası sökülür.

 

3D yazıcılarda kullanılan çeşitli teknikler vardır. Bunların içinde en kolay ve en bilineni 1980 yılında S. Crump tarafından bulunan FDM teknolojisidir. ‪FDM teknolojisi termoplastikleri kullanır. Termoplastikler erime noktasına kadar ısıtılılır. Bir başlıktan püskürtülür ve katman katman 3D basımı gerçekleştirilir. Masaüstü yazıcıların bir çoğu FDM teknolojisi ile çalışır. BMW, Nestle gibi bir çok ticari işletme prototip hazırlama, üretim işlemleri ve ürün geliştirme safhasında FDM ile çalışan yazıcıları kullanmaktadır. Masaüstü FDM tipi yazıcılar bir kaç bin dolar civarındayken profosyonel (ticari) FDM tipi yazıcılar 10000 dolardan başlayıp bir kaç yüzbin dolara kadar satılmaktadır. FDM ile baskı işi öncelikle 3D CAD tasarımı ile başlar. Sonra 3D yazıcıların anlayacağı fomrat olan STL formatına dönüştürülür. Uygun yazılım ile 3D baskınızı gerçekleştirebilirsiniz. Baskı esnasında plastik filaman başlığa doğru otamatik itilir. Burada eritilen plastik malzeme püskürtücü vasıtasıtla platform üzerine  püskürtülür. Püskürtücü ve platform arasındaki uzaklık bilgisayar tarafından kontrol edilir.  Tipk bir FDM yazıcıda püskürtücü platform üzerinde dikey ve yatay yönlerde hareket eder. Püskürtücüden çıkan ince plastik katman soğur ve katılaşır. Sonra platform milimetrik düzeyde aşağıya iner ve işlem tekrar eder. Baskı süresi baskının büyüklüğü, geometrinin karmaşıklığı ve doluluk oranına göre değişir. SLA ve SLS teknikleri ile baskı yapan 3D yazıcılara göre daha yavaştır.

 

‪FDM ile çalışan 3D yazıcılar destek ile baskı yaparlar. Baskı işleminden sonra desteklerin orjinal üründen ayrılması gerekir. ‪FDM ile çalışan yazıcıların en çok kullanığı iki termoplastil PLA ve ABS malzemeleridir.

 

FDM Tekniğinde Çalışma Sırası
  1. 3D CAD dosyanız işlenerek dilimlenir ve destek malzemesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirlenir.
  2. 3D yazıcınız ısıtılır ve termoplastik malzemeyi eriterek (yeteri kadar) ince şeritler halinde yazıcı kafasından çıkar ve katman katman üretim yapılır.
  3. 3 boyutlu baskınızın destek malzemeleri çıkarılır
 
FDM ile Destek 
  1. Destek malzemesi ile 3D yazıcıdan çıkan ürün
  2. Desteklerin sökülmesinden sonra elde edilen son ürün